Menu
  • Written by  Christian Rask
  • Email

Når ytringsfriheden trykker

Kim Møller (tv.) og Lars Hedegaard (th.) ved udgivelse af Mølers speciale i 2008
Kim Møller (tv.) og Lars Hedegaard (th.) ved udgivelse af Mølers speciale i 2008

Trykkefrihedsselskabet og højrebloggeren Kim Møller har op til aftenens debatmøde i selskabet haft travlt med at finde en undskyldning for at holde P77s indflydelsesrige blogger Margrethe S. Hansen væk fra mødet, hvor der ville være blevet stillet kritiske spørgsmål til selskabets og højrebloggerens trusselskultur og forbindelser med højreektsremistiske grupper.

Trykkefrihedsselskabet har i et brev til P77s indflydelsesrige politiske blogger Margrethe S. Hansen aflyst et debatmøde tirsdag den 8. juni om trusler og chikane på Internettet, hvor den politiske blogger Kim Møller og to komikere også skulle deltage.

Afbuddet kommer få dage efter at Kim Møller, der har udgivet en bog gennem selskabet og i foråret modtog selskabets trykkefrihedspris, beskyldte Margrethe S. Hansen for at »fabrikere dokumentation« for at lægge hans hemmeligt og skjulte private adresse online. Margrethe S. Hansen beskyldes her helt udokumenteret for at skulle have påtaget sig falske identiteter på Internettet for alene eller i samarbejde med andre at producere en chat på Facebook, udelukkende med det formål Kim Møllers hemmelige og beskyttede adresse kunne afsløres.

Straks to dage efter 2. juni følger Trykkefrihedsselskabets egen skribent Uwe Max Jensen, der kender Kim Møller godt, op med en historie om at »Radikalt partimedlem offentliggør politisk modstanders skjulte privatadresse på internettet«. Heri gentages den udokumenterede spekulation, hvorefter Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard, der også kender Kim Møller godt, citeres for at overveje invitationen til debatmødet.

Og umiddelbart efter 3. juni skriver Trykkefrihedsselskabets næstformand, der kender Kim Møller i et udefineret omfang, at invitationen er trukket tilbage, da Margrethe S. Hansen på nettet har offentliggjort Kim Møllers »hemmeligholdte« adresse. Som uddybende begrundelse hedder det: »Vi kan ikke finde anden begrundelse for din handlemåde, end at du har villet gøre det nemmere for Kim Møllers fjender i det venstreekstremistiske miljø at få ram på ham og hans familie«.

P77 skal ikke spekulere i, hvilken begrundelse Trykkefrihedsselskabet har for sin handlemåde, men blot konstatere at forklaringerne og de mange beskyldninger er ude af trit med fakta.

Den adresse der fremlægges af en racistisk orienteret person på Internettet i forbindelse med en artikel om racisme på Facebook, er på ingen måde »hemmelig« eller »skjult«. Adressen kommer fra det fuldt offentlige register over internetdomæner og deres ejere på DK-Hostmaster.dk. Enhver der ikke ønsker sit navn eller sin adresse offentliggjort har mulighed for at fremtræde anonymt, men denne mulighed har Kim Møller valgt ikke at benytte sig af. Da adressen er fuldt offentlig og Kim Møller ikke har skjult den, må han også allerede dagen efter 4. juni erkende i sin egen blog, at offentliggørelsen af adressen ifølge Østjyllands Politi er fuldt lovlig. Beskyldningen om at offentliggøre en hemmelig adresse er således falsk.

Kim Møller har heller ikke søgt at ordne forholdet i mindelighed, som man skulle forvente af én der faktisk følte sig truet. En henvendelse om at få anonymiseret adressen ville have været tilstrækkeligt til at sikre sig mod eventuelle trusler, men i stedet foretrak Kim Møller at skrive vidt og bredt i offentligheden, at hans påstået hemmelige og skjulte adresse var at finde på P77.dk. Det er således ikke troværdigt, at Kim Møller skulle have følt sig truet af at se den offentlige adresse på Internettet.

Dette forstærkes af, at Kim Møller efter redaktionens bedste vidende slet ikke bor på den offentliggjorte adresse. Så vidt P77 har været orienteret er Kim Møller opvokset i Lystrup nord for Århus, har boet på et tidspunkt i det vestlige Århus og de seneste år har haft bopæl i en mindre by syd for Århus. Den offentliggjorte adresse fra den racistisk orienterede facebook-profil referer så vidt redaktionen ved til en af Kim Møllers tidligere bosteder, ikke hans nuværende. Men da adressen alligevel er offentlig er det ikke relevant hvor Kim Møller reelt bor.

Endelig har forløbet omkring invitationen til debatmødet været præget af en usædvanlig tavs kommunikation fra Trykkefrihedsselskabets side. Efter Margrethe S. Hansen takkede ja til invitationen har hun ventet forgæves i månedsvis på, at selskabet skulle vende tilbage med en bekræftelse af arrangementet som aftalt, men selskabet har ikke fået anledning til at veksle så meget som et ord med den debattør som de selv havde inviteret til sit arrangement. End ikke da Trykkefrihedsselskabet annoncerede arrangementet på deres websted fulgte der nogen form for kontakt eller bekræftelse for som normalt er at sikre at aftalen stadig er gældende og at debattøren kommer. En sådan kommunikation er usædvanlig for en arrangør, der ønsker at se sin gæster.

Ligesom Kim Møller har heller ikke Trykkefrihedsselskabet rettet nogen henvendelse til Margrethe S. Hansen for at foretage et faktatjek omkring adressen eller at høre om der kunne være andre forklaringer bag end den, som selskabet siger det kun kan finde. Selskabet baserer således sin beslutning alene på Kim Møllers forkerte og urigtige informationer.

Og endelig vælger Trykkefrihedsselskabet selv at offentliggøre oplysninger af privat karakter, når de kort efter at have sendt brevet privat vælger at gengive det på deres websted under betegnelsen: Åbent brev til Margrethe Monika S. Hansen. Der var ikke tale om et åbent brev ved modtagelsen.

Trusselskultur og højreekstremistiske forbindelser

Trykkefrihedsselskabets hastige afmelding kommer kun tre hverdage før mødet afholdes. Det er beklageligt, da mange har meldt sig til i forventning om Margrethe S. Hansens deltagelse.

Margrethe S. Hansen havde set frem til mødet og til at debattere den trusselskultur, som Kim Møller har opdyrket i sin blog gennem adskillige år ved at videregive udokumenterede oplysninger i sin blog, som det højreradikale miljø herefter har kunnet udnytte til at true og chikanere Margrethe S. Hansen selv, hendes familie og hendes venner.

Margrethe S. Hansen ville også have spurgt Kim Møller om, hvordan han i sin blog kunne oplyse om hendes bopælssted nogle måneder efter at hun var flyttet til en adresse, når adressen er særligt beskyttet i det centrale cpr-register, således at end ikke offentligt ansatte kan trække adresseinformation uden at blive registreret. Hvordan Kim Møller kunne offentliggøre postdistrikt og bynavn fra en adresse, der faktisk var hemmelig i modsætning til hans egen. Og hvordan Kim Møller fik tilvejebragt denne information, hvis ikke ad ulovlig vej.

I det hele taget har Kim Møller i årevis udleveret oplysninger af privat karakter såsom hjemby, IP-adresser, arbejdssted, familierelationer og disses nationalitet, der har gjort det nemt for ekstremister at opsøge både Margrethe S. Hansen og andre på deres private adresse, vise fotos af deres hus mv.

I forlængelse af P77s artikelserie »Forklædt som Racist på Facebook« vill Margrethe S. Hansen endelig have spurgt om, hvorfor Kim Møller og andre islamkritikere fra Trykkefrihedsselskabet deler netværk med kendte ekstremister fra de højreradikale miljø, og aktivt viderebringer en større samling information af privat karakter til højreradikale og racister i en had-gruppe på Facebook rettet specifikt mod hendes person.

Det er den trusselskultur som Margrethe S. Hansen ville have spurgt til.  Men det var desværre ikke denne tirsdag, at Trykkefrihedsselskabet skulle besvare spørgsmål om deres særlige version af ytringsfriheden, som kun er relevant når den retter sig mod et bestemt religiøst eller etnisk mindretal.

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?